达嚣骀
2019-05-21 14:00:13
发布于2016年3月23日8:55
2016年3月23日下午8:55更新

圣周。总统贝尼尼奥·阿基诺三世于2016年3月23日向全国传递他的大斋节和复活节信息。摄影:Joseph Vidal /Malacañang图片局

圣周。 总统贝尼尼奥·阿基诺三世于2016年3月23日向全国传递他的大斋节和复活节信息。摄影:Joseph Vidal /Malacañang图片局

菲律宾马尼拉 - 总统贝尼尼奥·阿基诺三世呼吁菲律宾人站在正义的一边,因为他在3月23日星期三发表了他最后的四旬期首席执行官的信息。

总统还敦促每个人加强对他人的爱,他说这是他的政府“反对腐败”的“Daang Matuwid”(直路)背后的驱动原则。

阿基诺的信息来自于该国准备在不到两个月内选出新的领导人。

以下是总统四旬期信息的全文。

Mga minamahal kong kababayan,panahon ng pagninilay ang Semana Santa。 Sa mga sandaling ito,nagbabalik-tanaw tayo sa buod nging kaligtasan。 Bunsod ng pagmamahal sa ating lahat at Diyos Ama,nagsakatawang-tao si Hesukristo at kusang-loob na tinanggap ang pahirap upang isalba tayong lahat sa kasalanan。

Samakatuwid,pag-ibig ang dumaing sa mga hamong hinarap ng sanlibutan。 Maaalala natin sa hardin sa Gethsemane,alam ni Hesus ang lahat ng kanyang haha​​rapin。 Alam niyang pagtataksilan siya ng isa niyang kasamahan。 Alam niyang dadaan siya sa hagupit ng lagogo,sa hapdi ng koronang tinik at sa sakit ng mga pako sa kamay at paa。 Ito nga ang dahilan kung bakit sa aklat ng Mateo 26:39 nananalangin siya sa Diyos Ama at sinabing:“Ama ko,kung maaari po,ilayo ninyo sa akin ang kopang ito nang paghihirap ngunit hindi ang kalooban ko,kundi ang kalooban Niyo ang mangyari “。

Inulit pa ni Hesukristo ang kanyang pag-aalay sa sarili sa aklat ng Mateo 26:42在sinabing:“Ama ko,kung hindi maaaring maalis ang kopang ito,malibang inumin ko,mangyari nawa ang Inyong kalooban。”

Kung tutuusin,bilang bugtong na Anak ng Diyos,pwede namang iniwasan na lang niya ang lahat ng mga pasakit ngunit batid ni Hesukristo ang kanyang dakilang misyon。 Bukal sa puso niyang inialay ang kanyang sarili para matupad ang kalooban ng Diyos。 Ang pagmamahal na ipinamalas niya ang naging tulay sa ating kaligtasan。

Wala nga pong hihigit sa ehemplo ng sakripisyo at pagmamahal kundi ang buhay ni Hesukristo。 Kung anginging Panginoon mismo ay handang ibigay ang sarili sa karaniwang tao,hindi ba't mas handa dapat tayong kumilos para sa kapakanan nging kapwa。

Ayon nga sa aklat ni Juan 13:34-35,inutos ni Jesus sa kanyang mga alagad:“Mag-ibigan kayo kung paanong inibig ko kayo gayundin naman mag-ibigan kayo.Kung kayo'y mag-iibigan,makikilala ng lahat na kayo 'y mga alagad ko。“

Marami na nga pong pagkakataon kung saan masasabi nating nasundan natin ang yapak ni Hesukristo。 Kung saan sa pagmamahal natin sa kapwa,naiwaksi ang mali的naipaglaban natin ang tama。 Naisulong natin ang pag-angat nang walang maiiwan,lalo na ang mga nasa laylayan。

Sa pag-ibig natin sa kapwa,alinsunod sa aral ng Panginoon,buong loob nating isinulong ang Daang Matuwid。 Nilabanan natin ang korupsyon在kahirapan upang maipamana ang mas maliwanag na bukas sa mga susunod na salinlahi。

Sa pag-ikot po natin sa bansa,harapan kong nakikita ang layo nging narating kumpara sa ating dinatnan。 Napakasarap pong gunitain ang dami ng ating napagtagumpayan ng halos walang dagdag na pabigat sa bawat isang nakiambag。

Ang panalangin ko:在makatwiran的lagi tayong pumanig sa tama的Lalo pa nating paigtingin ang pagmamahal sa kapwa。 Sa ating pagkakaisa at pagsunod sa ehemplo ni Hesukristo,makakamit natin ang lahat nging minimithi。

Isang mapagnilay na Semana Santa po sa ating lahat。

- Rappler.com